onsdag den 20. november 2013

Socrative - gratis student respons system

Socrative var tidligere kun på modulet "Mobil læring" men vejledninger og ressourcer er nu tilgængelige på modulet "Arbejds- og udtryksformer".


Socrative er et gratis “student response system”, hvor undervisere (eller elever!) kan stille mundtlige spørgsmål og indsamle svar fra deltagernes mobile enheder. Der kan svares som multiple choice eller fritekst. Man kan også designe hele quizzer og distribuerer disse ud på deltagernes smartphones, tablets eller computere. Deltagerne skal ikke oprette en konto, blot indtaste nummeret på det “rum” som den der afholder quizzen har fået tildelt. Den der afholder quizzen, bliver undervejs underrettet om hvordan der er svaret og kan vælge at få resultaterne sendt som et regneark efterfølgende.

Noget af det der er lidt anderledes ved Socrative er, at når deltagerne svarer med fritekstbesvarelser, er der mulighed for at sende elevernes svar til afstemning efter de har svaret. Dermed kan Socrative bruges aktivt til at understøtte diskussioner på klassen, og er i det hele taget en del mere end blot et multiple choice afstemningsværktøj.

Socrative findes også på nettet på på socrative.com, og webversionen fungerer på nøjagtig samme måde som mobil appen. Socrative virker endda i mobilens browser, så har eleverne en smartphone af et andet mærke end den der er udviklet apps til, så kan de blot besøge Socrative fra deres mobils browser for at være med.