fredag den 10. oktober 2014

Clyp.it - Optag, Upload, Del. 3 klik og så har eleverne afleveret en lydfil!


Clyp er ny applikation til computer, smartphone og tablet, hvor eleverne så let som ingenting kan aflevere lydfiler.

Lad alle elever blive hørt! - også de stille

IT uden benspænd
Ingen Java dialogbokse, ingen Flash, ingen brugeroprettelse. Bare optag og del - helt simpelt, uden benspænd.

Elevernes mundtlighed
Lydoptagelser er ikke kun til fremmedsprogsundervisningen. I alle fag, er der et kæmpe læringsmæssigt og kommunikativt potentiale i, at eleverne udtrykker deres faglige forståelse og holdninger.

Boost elevernes mundtlighed - NU!
Vejledning og idekatalog ligger i teknologisamlingen "Udtryksformer" under "Video, lyd, skærmoptagelse"

Besøg samlingen her

Rigtig god fornøjelse

Web2BevisetKanbanchi - ny google drev app på Web2BevisetKanbanchi er en simpel og utrolig fleksibel kollaborativ virtuel tavle med et væld af pædagogiske og didaktiske anvendelsesmuligheder:

  • Simpel brainstorm
  • Dynamiske modeller til undervisningen (f.eks. berettermodel, VØL skema, målcirkler, SMTTE model)
  • Læringslogbøger til forløb m.m.
  • Elevportfolio med mulighed for at indsætte alle produkttyper
  • Delt projektlogbog - så underviseren kan udfordre og stilladsere gruppernes arbejde

Kolonner og kort.
Indholdet præsenteres i kolonner du eller eleverne definerer. Kolonnerne består af "kort" som kan flyttes til andre kolonner, og de kan indeholde tekst, filer, tags m.m.

Google Drev app
Kanbanchi installeres i dit Google Drev, og herefter opretter og deler du Kanbanchi filer på PRÆCIS samme måde som andre Google dokumenttyper. De kort du opretter kan tilknyttes alle filtyper fra google drev eller computer.

Kanbanchi findes uder teknologisamlingen "Google apps"=>"Google Drev apps", og under "Arbejdsformer"

Gå til teknologisamlingen her

Venlig Hilsen

Web2Beviset