onsdag den 20. november 2013

Socrative - gratis student respons system

Socrative var tidligere kun på modulet "Mobil læring" men vejledninger og ressourcer er nu tilgængelige på modulet "Arbejds- og udtryksformer".


Socrative er et gratis “student response system”, hvor undervisere (eller elever!) kan stille mundtlige spørgsmål og indsamle svar fra deltagernes mobile enheder. Der kan svares som multiple choice eller fritekst. Man kan også designe hele quizzer og distribuerer disse ud på deltagernes smartphones, tablets eller computere. Deltagerne skal ikke oprette en konto, blot indtaste nummeret på det “rum” som den der afholder quizzen har fået tildelt. Den der afholder quizzen, bliver undervejs underrettet om hvordan der er svaret og kan vælge at få resultaterne sendt som et regneark efterfølgende.

Noget af det der er lidt anderledes ved Socrative er, at når deltagerne svarer med fritekstbesvarelser, er der mulighed for at sende elevernes svar til afstemning efter de har svaret. Dermed kan Socrative bruges aktivt til at understøtte diskussioner på klassen, og er i det hele taget en del mere end blot et multiple choice afstemningsværktøj.

Socrative findes også på nettet på på socrative.com, og webversionen fungerer på nøjagtig samme måde som mobil appen. Socrative virker endda i mobilens browser, så har eleverne en smartphone af et andet mærke end den der er udviklet apps til, så kan de blot besøge Socrative fra deres mobils browser for at være med.

fredag den 15. november 2013

Movenote - billedfortællinger og levende præsentationer!

Så er der weekendguf! Vejledninger og ressourcer er netop udgivet til Arbejds- og udtryksformer, Mobil Læring og Google Apps.


Med Movenote kan du præsentere dine billeder, powerpoints, pdf filer og dokumenter med stemme og video. Slutproduktet er en video der kan deles og indlejres. Movenote fungerer i en browser, som gratis app til iOS og Android og som Google Drev app.

Alle de Movenotes du laver synkroniseres på tværs af de enheder du bruger. Det betyder, at hvis du har startet på et Movenote projekt på din smartphone kan du redigere videre fra en computer. Google Drev integration gør det let at samarbejde om Movenote projekter.

Movenote giver eleverne mulighed for at udtrykke sig fagligt gennem billeder, video og lyd. Eleverne kan tage billeder på deres smartphone fra en eskursion og lave en flot billedfortælling, de kan finde fagligt relevant billedmateriale på nettet og hente ind i Movenote eller de kan lave Movenotes som de integrere på et websted eller en blog, som en del af en større multimodal produktion.

God fornøjelse!

Wikspaces er nu Wikispaces Classroom! Nye muligheder!

Wikispaces er nu i endnu højere grad blevet målrettet undervisningen! Vi har netop opdateret alle vejledninger og ressourcer, så du hurtigt kan komme igang med at udnytte mulighederne. Wikispaces Classroom er på modulet Arbejds- og udtryksformer.

Med Wikispaces Classroom her du nu mulighed for i langt højere grad end tidligere, at understøtte en procesorienteret undervisning, hvor feedback, diskussioner og kommentarer er naturligt integreret og hvor eleverne er producenter. Der er så stort potentiale i Wikispaces Classroom, at vi vil anbefale dig selv at se nærmere på vejledningerne. Wikispaces Classroom er designet til også at køre i en iPads browser, så man for alvor kan bruge disse enheder i kollaborative læringsscenarier.

Håber I har lyst til at se nærmere på Wikispaces Classroom. Mulighederne for at bruge denne tjeneste i undervisningen, er næsten uudtømmelige.

God fornøjelse

Web2Beviset