fredag den 10. oktober 2014

Kanbanchi - ny google drev app på Web2BevisetKanbanchi er en simpel og utrolig fleksibel kollaborativ virtuel tavle med et væld af pædagogiske og didaktiske anvendelsesmuligheder:

  • Simpel brainstorm
  • Dynamiske modeller til undervisningen (f.eks. berettermodel, VØL skema, målcirkler, SMTTE model)
  • Læringslogbøger til forløb m.m.
  • Elevportfolio med mulighed for at indsætte alle produkttyper
  • Delt projektlogbog - så underviseren kan udfordre og stilladsere gruppernes arbejde

Kolonner og kort.
Indholdet præsenteres i kolonner du eller eleverne definerer. Kolonnerne består af "kort" som kan flyttes til andre kolonner, og de kan indeholde tekst, filer, tags m.m.

Google Drev app
Kanbanchi installeres i dit Google Drev, og herefter opretter og deler du Kanbanchi filer på PRÆCIS samme måde som andre Google dokumenttyper. De kort du opretter kan tilknyttes alle filtyper fra google drev eller computer.

Kanbanchi findes uder teknologisamlingen "Google apps"=>"Google Drev apps", og under "Arbejdsformer"

Gå til teknologisamlingen her

Venlig Hilsen

Web2Beviset