fredag den 10. oktober 2014

Clyp.it - Optag, Upload, Del. 3 klik og så har eleverne afleveret en lydfil!


Clyp er ny applikation til computer, smartphone og tablet, hvor eleverne så let som ingenting kan aflevere lydfiler.

Lad alle elever blive hørt! - også de stille

IT uden benspænd
Ingen Java dialogbokse, ingen Flash, ingen brugeroprettelse. Bare optag og del - helt simpelt, uden benspænd.

Elevernes mundtlighed
Lydoptagelser er ikke kun til fremmedsprogsundervisningen. I alle fag, er der et kæmpe læringsmæssigt og kommunikativt potentiale i, at eleverne udtrykker deres faglige forståelse og holdninger.

Boost elevernes mundtlighed - NU!
Vejledning og idekatalog ligger i teknologisamlingen "Udtryksformer" under "Video, lyd, skærmoptagelse"

Besøg samlingen her

Rigtig god fornøjelse

Web2Beviset