torsdag den 10. oktober 2013

Arbejdsformer og udtryksformer er nu slået sammen i et modul!


Modulerne Arbejdsformer og Udtryksformer er nu slået sammen til et modul: Arbejds- og udtryksformer

Det betyder, at alle på udtryksformer har adgang til ressourcerne i modulet arbejdsformer og omvendt. Vi har lyttet til deltagerne på Web2Beviset, og en del følte at de to moduler i virkeligheden hører sammen, når det drejer sig om at udnytte potentialet i Web2.0 teknologier. 

Under inspiration=>Web2.0 læringsressourcer, finder I nu foroven en knap, hvor I kan skifte mellem ressourcerne fra de to moduler.
Vi tror, at mange vil opleve, at de 2 ressourcesamlinger komplimenterer hinanden og vi opfordrer jer til at dele jeres erfaringer i gruppen her, når I bringer tjenesterne i spil i jeres undervisning. Der er snart over 500 undervisere herinde der kan lade sig inspirere af hinanden. Husk! Web2Bevisets Google+ gruppe er også for uformel videndeling om didaktik og læringsteknologi generelt, uden det behøves at have noget som helst at gøre med modulernes udfordringer. 

Håber I vil tage godt imod denne omstrukturering. Vi bliver nødt til, at produktudvikle løbende for at forbedre Web2Beviset og fortsat være relevante.

Web2Beviset