tirsdag den 8. januar 2013

Vigtigt! Du inviteres nu til Web2Bevisets Google+ forum

Deltag i Web2Bevisets forum ved at klikke på dette link og vælge "accepter invitation".

Vi anbefaler, at du bruger et øjeblik på at se de korte vejledninger til hvordan du kommer igang med Google+. Dem kan du finde på Web2Bevisets moduler ved at klikke på fanen "Google+ vejledninger" eller du kan klikke her

Vi håber overgangen til Google+ fora forløber uden problemer, men skulle du støde på problemer, så tøv ikke med at skrive direkte til:


På gensyn på Google+

Venlig hilsen


Web2Beviset